/** **/

José Dekkers

Jose Dekkers, klerk. Zij verricht werkzaamheden op het gebied van onroerend goed.