/** **/

Huwelijkse voorwaarden

Heeft u trouwplannen en wilt u zelf regelen welk vermogen en welke bezittingen van wie zijn? Dan dient u huwelijkse voorwaarden op te stellen. Dit is misschien niet het meest romantische deel van uw huwelijk, maar wel een belangrijk deel. Maakt u zich echter geen zorgen. Wij begeleiden u graag in het opstellen van deze voorwaarden!

Leeft u samen met een partner? Dan is het slim om dit vast te leggen. De meeste mensen doen dit door te trouwen. Wanneer u trouwt, is dat vooralsnog automatisch in gemeenschap van goederen. Veel mensen kiezen er echter voor om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Maar wat staat er precies in deze voorwaarden? En wanneer stelt u deze op? Wij leggen het graag aan u uit.

Notaris huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden legt u vast welke bezittingen van wie zijn en welke bezittingen gemeenschappelijk bezit zijn. Er worden niet alleen materiële bezittingen vastgelegd in deze voorwaarden, maar ook de verdeling van de huishoudelijke kosten, winst uit een eigen onderneming en schulden bijvoorbeeld. Het is verre van romantisch om deze zaken bij de notaris vast te leggen, maar het is wel verstandig.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Er zijn verschillende redenen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Eén daarvan is dat een van jullie een eigen bedrijf heeft of gaat oprichten. Een eigen bedrijf brengt veel financiële risico’s met zich mee die u liever niet deelt. Stel daarom voorwaarden op om uw partner hiertegen te beschermen.

Een andere reden om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, is wanneer jullie over veel geld beschikken en vinden dat de een hier meer recht op heeft dan de ander. Dit kan bijvoorbeeld als een van jullie een erfenis heeft ontvangen. Het kan echter ook zijn dat de één veel meer verdient dan de ander en jullie vinden dat diegene daarom recht heeft op meer inkomen.

Tot slot wordt vaak gekozen voor het maken van huwelijkse voorwaarden wanneer een van jullie een huis koopt en graag wil dat dit huis van hem of haar blijft. Wanneer jullie in gemeenschap van goederen zouden trouwen is dit niet mogelijk, maar met huwelijkse voorwaarden wel.

Standaard trouwen op huwelijkse voorwaarden

Per 1 januari 2018 is een nieuwe wet op het gebied van huwelijksvermogensrecht van kracht. Dit houdt in dat u vanaf 2018 standaard zal trouwen in beperkte gemeenschap in plaats van in algehele gemeenschap van goederen. Hieronder leest u meer over wat de wet aanpassing gemeenschap van goederen precies inhoudt.

Tot 1 januari 2018 trouwt u nog standaard in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die vóór en tijdens het huwelijk zijn en worden opgebouwd gemeenschappelijk zijn. Bij een echtscheiding worden deze dus gelijk verdeeld.

Vanaf 1 januari 2018 zal al het privé vermogen van vóór het huwelijk ook tijdens het huwelijk privé blijven. Ook schenkingen en erfenissen die u tijdens het huwelijk ontvangt, blijven privé. Het resterende vermogen dat tijdens het huwelijk is verkregen, wordt gemeenschappelijk. Deze bezittingen en schulden worden bij een echtscheiding dus gedeeld. Deze wetswijziging wordt aangeduid als een beperkte gemeenschap van goederen.

Om bij te houden welk deel van uw vermogen privé en welk deel gemeenschappelijk is, geldt een administratieplicht. Is hier niet aan voldaan? Dan moet het vermogen alsnog worden gedeeld. Wilt u toch in gemeenschap van goederen of onder andere huwelijkse voorwaarden trouwen? Dan helpen wij u graag.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Wij maken uw huwelijkse voorwaarden graag voor u op. Wij adviseren u over wat u wel en niet in de voorwaarden laat vastleggen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw situatie. Het is niet zo dat u moet kiezen om alles of niets met uw partner te delen. U kunt juist zelf de voorwaarden laten opmaken en aangeven wat u wel en niet wilt delen. Veel stellen vinden het prettig dat ze deze nuances zelf kunnen aanbrengen. Wel is het zaak om in heldere taal uit te leggen hoe u uw gemeenschappelijk vermogen wilt verdelen bij een eventuele scheiding. Laat hier tegen die tijd geen twijfel over bestaan, anders zal de rechter hierover moeten beslissen. Momenteel staat u op goede voet met elkaar, maar wellicht dat dit tijdens een scheiding niet meer het geval is. Laat uw huwelijkse voorwaarden daarom in begrijpelijke taal door de notaris vastleggen.

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

Het beste kunt u de huwelijkse voorwaarden voordat u gaat trouwen opstellen. Het is echter ook mogelijk om deze pas later op te laten maken. Ook kunt u beslissen de voorwaarden op een later moment te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld prettig zijn wanneer één van u tijdens het huwelijk een bedrijf opstart. Het is echter veel werk om huwelijkse voorwaarden op een later moment op te stellen. Daarom adviseren wij cliënten om voordat ze gaan trouwen goed na te denken over of ze in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden willen trouwen. Dit is gemakkelijker dan ze op te stellen tijdens het huwelijk.

Wilt u meer informatie over huwelijkse voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.