/** **/

Wonen

Huis en hypotheek

Van Kreij notariskantoor begeleidt cliënten bij de eigendomsoverdracht van een woning en het vestigen van een hypotheek.

Van Kreij notariskantoor begeleidt particulieren, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en (semi) overheidsinstanties bij de eigendomsoverdracht van een woning of appartementsrecht. Daarnaast kunnen wij u bij het vestigen van een hypotheek van dienst zijn. Heeft u een complexer vraagstuk, zoals het splitsen in appartementsrechten, vestigen van mandeligheden, opstalrechten en erfdienstbaarheden? Ook hierin kunnen wij u adviseren en begeleiden. Tot slot wordt ons kantoor regelmatig ingeschakeld bij het oplossen of geven van opinies ter zake kwesties op het gebied van burenrecht. Kortom: wij staan u graag bij op het gebied van alles omtrent huis en hypotheek.

Leveringsakte

Wie na lang zoeken eindelijk zijn droomhuis heeft gevonden wil daarvan zo snel mogelijk eigenaar worden. In de meeste gevallen wordt dan de koopovereenkomst door een verkopend makelaar opgesteld. Soms wordt er geen makelaar ingeschakeld, dan doet u er verstandig aan een notaris in de arm te nemen. Ook wij kunnen de koopakte van uw nieuwe huis opstellen en ervoor zorgen dat de juiste zaken in de koopovereenkomst worden opgenomen. Nadat de koopovereenkomst is getekend moet de feitelijke overdracht/levering nog totstandkomen. De eigendomsoverdracht gebeurt door het ondertekenen door verkoper en koper van een door de notaris opgestelde notariële akte van levering. Tot slot wordt deze akte door de notaris ingeschreven bij het Kadaster. Wij adviseren en begeleiden u graag in dit proces.

Hypotheekakte

Voor de aankoop van een woning wordt veelal een (hypothecaire) geldlening afgesloten bij de bank. De bank wil daarvoor zekerheid hebben in de vorm van een recht van hypotheek. Dat hypotheekrecht moet dan worden gevestigd op de woning zodat de bank voorrang heeft boven “gewone” schuldeisers. De vestiging van het hypotheekrecht moet door een notaris worden vastgelegd in een hypotheekakte. De hypotheekakte wordt ondertekend door u en uw eventuele geregistreerd partner of echtgenoot, de notaris en de geldverstrekker. Ten slotte wordt de hypotheekakte ingeschreven bij het Kadaster.

Hypotheek oversluiten

Als u besluit om de huidige (hypothecaire) geldlening af te lossen en u een nieuwe aangaat, vindt er een oversluiting plaats. De reden kan zijn omdat de rentevastperiode is afgelopen. Ook kan het zijn dat u door de huidige rentestand een lagere rente bij een andere bank kunt bedingen. In de meeste gevallen eist de bank dat hiervoor een (nieuwe) hypotheek wordt gevestigd.

Royementsakte

Wat de reden voor een hypotheek oversluiten ook is, uw hypotheek moet op dat moment worden uitgeschreven bij het Kadaster. Dit wordt ook wel het doorhalen of royeren van de hypotheek genoemd. Ook wanneer u uw woning verkoopt of uw hypotheek aflost, dient u uw hypotheek te royeren.

Het royeren van een hypotheek dient gedaan te worden door een notaris door middel van een royementsakte. Voorafgaand aan deze akte zal de notaris aan de bank vragen onder welke voorwaarden haar volmacht tot royement mag worden toegepast. In de meeste gevallen zal dat de aflossing van de geldlening zijn. Een royementsakte zorgt ervoor dat uw huidige hypotheek kan worden uitgeschreven bij het Kadaster. Van Kreij notariskantoor helpt u hier graag bij.

Huis en hypotheek

Voor alles omtrent uw huis en hypotheek staat Van Kreij notariskantoor voor u klaar. Uiteraard wordt de sectie Familierecht ook regelmatig bij dit soort zaken betrokken. Er is tevens aandacht voor testamenten, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.

Wij zijn u graag van dienst bij Van Kreij notariskantoor.