/** **/

Ondernemen

Ondernemen

Van Kreij notariskantoor adviseert en begeleidt zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten op het gebied van ondernemen.

U heeft een geweldig idee en wilt gaan ondernemen. De eerste stap is dan een rechtsvorm te kiezen. Wij adviseren en begeleiden zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten bij de keuze voor en oprichting van vennootschappen en rechtspersonen zoals stichtingen, coöperaties en verenigingen.

Daarnaast begeleiden wij organisaties bij herstructureringen. Dit kan een herstructurering in de vorm van een eenvoudige aandelenoverdracht en statutenwijziging zijn, maar ook een complexere fusie of splitsing. Het spreekt voor zich dat bij dit vakgebied tevens onze specialisten van het familierecht-team worden betrokken.

Onderneming starten

Wie een onderneming wil opstarten, dient hiervoor een rechtsvorm te kiezen. Het is mogelijk om een onderneming te beginnen zonder dat deze rechtspersoonlijkheid bezit. Denk hierbij aan een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of een maatschap. Er kan echter ook gekozen worden voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Bekende voorbeelden hiervan zijn een besloten vennootschap (B.V.) en naamloze vennootschap (N.V.). Ook een vereniging, stichting en coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. Wij helpen u graag bij uw keuze welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past.

B.V. oprichten

Wilt u een B.V. oprichten? Dat kan per 1 oktober 2012 veel eenvoudiger dan daarvoor. Dit wordt ook wel de ‘flex bv’ genoemd. De oprichtingseisen zijn sterk vereenvoudigd. Voor een flex bv heeft u bijvoorbeeld geen minimum startkapitaal van € 18.000,00 meer nodig, € 1,00 is al voldoende. Ook de  (voorheen) verplichte bank- en accountantsverklaring zijn komen te vervallen. De mogelijkheden met betrekking tot het creëren van soorten aandelen zijn sterk uitgebreid.  Zo kunnen stem- of winstrechtloze aandelen worden gecreëerd

Voor het oprichten van een (flex-)bv heeft u een notaris nodig die voor u de notariële akte met statuten opstelt. Ook zorgt een notaris voor registratie van uw B.V. in het handelsregister. Van Kreij notariskantoor heeft ruime ervaring met het oprichten van B.V.’s. Wij adviseren en begeleiden u hier dan ook graag in.

Stichting oprichten

Heeft u bijvoorbeeld met een organisatie een goed doel voor ogen? En bent u er niet op uit om met uw onderneming winst te behalen? Dan kunt u het beste een stichting oprichten. Om een stichting op te richten, dient een notaris statuten op te maken en vast te leggen. Op een aantal standaardonderdelen na, kunt u zelf bepalen wat er in de statuten wordt opgenomen. Uiteraard adviseren wij u hier graag in.

Vereniging oprichten

Een vereniging is een rechtsvorm die erg veel lijkt op een stichting. Het belangrijkste verschil is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Wilt u formeel een vereniging oprichten? Dan dient u door een notaris statuten op te laten stellen. Hierin is een omschrijving van de vereniging opgenomen en het doel dat de vereniging nastreeft. Wij helpen u graag bij het oprichten van uw vereniging.

Herstructurering

Van Kreij notariskantoor begeleidt tevens ondernemers die hun onderneming wensen te herstructureren. Bij een herstructurering kunt u onder andere denken aan een aandelenoverdracht, of een statutenwijziging. Hiervoor kunnen wij een notariële akte opstellen en de statuten van uw organisatie herzien of opnieuw opstellen. Gaat uw herstructurering verder? Is er bijvoorbeeld sprake van een fusie of splitsing? Ook hiervoor kunt u bij ons notariskantoor terecht. Wij adviseren en begeleiden u graag bij alles dat bij ondernemen komt kijken.

Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.