/** **/

Familierecht

Familierecht

Van Kreij notariskantoor is gespecialiseerd in het (complexe) nationale en internationale personen- en familierecht en erfrecht.

Familierecht is een zeer persoonlijk rechtsgebied. U raadpleegt ons immers voor advies omtrent onder andere huwelijkse voorwaarden of een testament.

Daarom heeft u bij ons altijd één aanspreekpunt. Een vertrouwenspersoon die volledig op de hoogte is van uw persoonlijke situatie. Zodoende kunnen we indien nodig direct inspelen op een nieuwe situatie. Het is niet voor niets dat veel van onze cliënten al van generatie op generatie bij ons komen. Maar ook nieuwe cliënten krijgen bij ons natuurlijk de aandacht die zij verdienen!

Van Kreij notariskantoor is gespecialiseerd in nationaal en internationaal personen- en familierecht. Wij adviseren onder andere bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingscontract, een akte van verdeling en een testament. Wij staan cliënten bovendien bij in de volledige boedelafwikkeling. Daarnaast treden wij op als executeur in nalatenschappen. Wij adviseren eveneens op het gebied van vermogensplanning en de (fiscale) bedrijfsopvolging. Het verzorgen van aangiften erfbelasting en schenkbelasting behoren tevens tot onze dagelijkse praktijk. Tot slot adviseren wij cliënten op het gebied van schenkingen. Ook Belgische cliënten. Er is daarom regelmatig uitwisseling van kennis tussen ons kantoor en een gerenommeerd notariskantoor in België. Lees meer over het familierecht op deze pagina.

Familierecht en estate planning

Veel van wat wij op het gebied van familierecht doen, valt onder de noemer estate planning. Een term die binnen ons vakgebied veelvuldig wordt gebruikt, maar onder cliënten vaak minder bekend is. Letterlijk vertaald betekent estate planning het plannen van uw nalatenschap. Estate planning is het zo aantrekkelijk mogelijk overdragen van uw vermogen aan volgende generaties. In de basis vallen hier drie belangrijke rechtsgebieden onder: huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht. Wij adviseren u dus over het opstellen van huwelijkse voorwaarden, een testament en het doen van een schenking.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer u en uw partner samenleven, is het verstandig om dit vast te leggen. Er zijn verschillende samenlevingsvormen mogelijk: van een samenlevingscontract tot huwelijkse voorwaarden en trouwen in gemeenschap van goederen. Bent u niet getrouwd of heeft u geen huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract opgesteld? Dan is er bijna niets wettelijk geregeld. Zo komt bij overlijden van één van beide ongehuwde partners de helft van uw gezamenlijke woning in het bezit van de familie van de overledene en niet van de nog levende partner. Het is daarom verstandig om een aantal zaken vast te leggen wanneer u samenleeft. Wij adviseren u graag over welke contractvorm het beste bij uw situatie past. Uiteraard stellen wij dit contract tevens voor u op.

Testament

Wie zelf wil bepalen wat er met zijn of haar vermogen gebeurt, moet een testament opstellen. Zonder testament bepaalt de wet namelijk wat er met uw nalatenschap gebeurt. Daarbij kunt u een executeur aanstellen die uw nalatenschap zal afwikkelen. Ook wij kunnen voor u optreden als executeur in nalatenschappen. Let op dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de erfenis. Wij zoeken graag voor u uit hoe uw erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Mogelijkheden hiervoor zijn schenken op papier of juist schenken bij leven.

Schenking

In Nederland zijn er regels verbonden aan het doen van een schenking. Zo is er een limiet aan het bedrag dat u per persoon per jaar belastingvrij mag schenken. Wilt u meer geld schenken? Dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. U kunt er echter ook voor kiezen om als schenker de belasting te betalen. Voor een schenking aan uw kinderen gelden weer andere regels. Denk altijd goed na voordat u een schenking doet. Dit heeft zowel invloed op uw situatie als die van de ontvanger. Wij denken graag met u mee en stellen uiteraard een schenkingsakte voor u op. Ook Belgen kunnen bij ons terecht voor een schenkingsakte. Wij wisselen regelmatig kennis uit met een gerenommeerd notariskantoor in België om te kunnen voldoen aan de eisen die de Belgische wetgeving stelt.

Wilt u meer informatie over wat wij op het gebied van familierecht voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.