/** **/

Schenking

Geld hebben is leuk, maar geld geven is misschien nog wel leuker. Met een schenking kunt u bijvoorbeeld iemand helpen met het kopen van een huis, het betalen van een studie of het financieren van een bruiloft. Helaas mag u in Nederland niet onbeperkt geld schenken. Er is een limiet aan het bedrag dat u belastingvrij mag schenken. Wij denken graag met u mee over hoe u zo voordelig mogelijk geld kunt schenken!

Wanneer u een schenking wilt doen, kunnen wij een schenkingsakte voor u opstellen. Op deze manier legt u uw schenking officieel vast. U kunt zelf bepalen hoe vaak u een schenking doet en aan wie u schenkt. Bovendien kunt u niet alleen schenken aan personen, maar ook aan organisaties als verenigingen, goededoelenstichtingen en kerkgenootschappen. Een schenking kent veel juridische en fiscale gevolgen voor zowel u als de ontvanger. Neem daarom altijd contact met ons op wanneer u overweegt een schenking te doen. Wij adviseren u graag hoe u het beste kunt schenken.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken is mogelijk. Let er wel op dat het belastingvrije maximum afhangt van aan wie u de schenking doet. Bovendien verandert de hoogte van het belastingvrije maximumbedrag elk jaar. Wij brengen graag voor u in kaart wat het belastingvrije maximum in uw situatie is. Overschrijdt u dit maximum en wilt u niet dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen dan kunt u ervoor kiezen om zelf de schenkbelasting voor uw rekening te nemen.

Schenking eigen woning 2017

Vanaf 1 januari 2017 mag u weer eenmalig € 100.000 belastingvrij schenken voor de aankoop, renovatie of het onderhoud van de eigen woning van de ontvanger. De schenking mag u in één keer of in delen doen aan een ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud. Deze ontvanger hoeft niet per se een familielid te zijn. Wilt u een schenking doen voor een ander doel dan de eigen woning? Dan gelden andere belastingvrije maxima, zoals hierboven beschreven.

Schenken aan kind

Aan het schenken aan uw kind zijn speciale regels verbonden. U mag elk jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan uw kind. De hoogte van het bedrag dat u belastingvrij mag schenken is afhankelijk van het doel van de schenking. Bijvoorbeeld voor de eigen woning mag u eenmalig € 100.000 schenken, mits uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook voor de studie van uw kind mag u eenmalig meer schenken. Hoeveel dit precies is, verandert elk jaar.

Schenken op papier

Heeft u uw geld momenteel zelf nodig, maar bestaat uw heeft u wel vermogen in de vorm van aandelen of een woning? Dan kan het interessant zijn om te schenken ‘op papier’. U schenkt iemand dan een bedrag dat pas wordt uitgekeerd wanneer u overlijdt. Dit is interessant bijvoorbeeld als u uw geld momenteel belegt of in een woning heeft zitten. Bovendien valt het geld dat u op papier schenkt niet meer onder uw vermogen. Dit kan ervoor zorgen dat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Wanneer u overlijdt, hoeven uw erfgenamen in ieder geval minder erfbelasting te betalen.

Let er echter wel op dat wanneer u een dergelijke schenking doet, u een schuld heeft aan de ontvanger. Over deze schuld moet u volgens de wet ieder jaar 6% rente betalen aan de ontvanger. Doet u dit niet, dan wordt uw schenking op papier alsnog als uw vermogen gezien door de Belastingdienst en zal er erfbelasting verschuldigd zijn.

Wij adviseren u graag over alle voor- en nadelen van schenken (op papier). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.