/** **/

Testament

Een testament is waarschijnlijk iets waar u zich liever niet mee bezighoudt. Toch is het verstandig om over uw nalatenschap na te denken en uw wensen vast te leggen in een testament. Zo bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt als u er niet meer bent. Uiteraard hoeft u niet zelf te bedenken wat er in uw testament moet worden opgenomen. Wij denken graag met u mee!

In principe bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt, tenzij u een testament opstelt. Het is daarom voor iedereen aan te raden een dergelijk document op te laten stellen. Ieder individu moet een eigen akte laten opmaken. Het is dus niet mogelijk om er samen met uw partner één op te stellen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor het opstellen van een testament.

Wat is een testament?

In een testament staat aan wie u uw vermogen nalaat. Dit heeft niet alleen betrekking op uw bezittingen, maar ook op uw schulden. In deze akte legt u vast wat er met uw nalatenschap gebeurt: wie krijgt welk deel van uw nalatenschap? Als u een dergelijk document opstelt, kunt u uw bezittingen niet alleen aan uw partner en familie achterlaten, maar bijvoorbeeld ook aan vrienden of goede doelen. Deze mensen en instanties behoren niet tot uw wettelijke erfgenamen. Onderaan deze pagina leest u meer over wie uw wettelijke erfgenamen zijn.

Testament opstellen

Wij helpen graag met het opmaken van uw akte. Tijdens ons gesprek bespreken we uw situatie en wensen. Ook de gevolgen van uw wensen brengen we voor u in kaart. Wij maken vervolgens de vertaalslag naar juridische bepalingen om vast te leggen in de akte. Nadat u een ontwerp van de akte heeft ontvangen, kijken we samen naar het ontwerp en kan de definitieve akte worden ondertekend. Uw akte wordt daarna geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Dit is noodzakelijk omdat uw nabestaanden hier na uw overlijden na kunnen gaan of u over een testament beschikt. De originele versie van uw akte bewaren wij in een kluis. U krijgt zelf een afschrift van uw akte. Niemand anders heeft het recht uw testament voortijdig in te zien, tenzij u het zelf aan iemand wilt laten lezen.

Testament wijzigen

Wij adviseren u om uw akte steeds als uw situatie verandert goed te bekijken. Stel dat u en uw partner scheiden, u een nieuwe partner krijgt, u een bedrijf opricht of uw vermogen verandert, dan kan dit invloed hebben op uw testament. Het is slim om uw akte daarom iedere 5 jaar te bekijken. Wilt u uw testament wijzigen? Maak dan een afspraak.

Executeur

In uw testament kunt u niet alleen opnemen wie welk deel van uw nalatenschap ontvangt, maar ook wie uw nalatenschap afwikkelt. Degene die uw nalatenschap afwikkelt, wordt een executeur genoemd. Ook wij worden regelmatig aangesteld als executeur van een testament. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Erfenis zonder testament

Wanneer u geen testament opstelt, wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het erfrecht. Dit houdt in dat uw echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen in eerste instantie uw erfgenamen zijn. Wanneer deze er niet (meer) zijn, gaat uw nalatenschap naar andere familieleden. In eerste instantie naar ouders, broers en zussen, daarna naar eventuele grootouders, ooms en tantes en ten slotte naar overgrootouders, oudooms en oudtantes.

Wilt u zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt? Neem dan contact met ons op voor het opstellen van een testament.