/** **/

De rol van de notaris bij een scheiding

Er zijn verschillende partijen die kunnen helpen bij de afhandeling van een scheiding. Zo kunt u terecht bij een mediator, maar ook een notaris kan u helpen bij het regelen en in goede banen leiden van uw scheiding. Het officieel indienen van een echtscheidingsconvenant moet via een advocaat, maar een notaris kan zeker een belangrijke rol spelen bij uw scheiding. We vertellen u er graag meer over.

Het ontbinden van een samenlevingscontract bij de notaris

Een samenlevingscontract kan ook via bij de notaris volledig ontbonden worden. In het samenlevingscontract staan soms vaste afspraken over de afloop van het samenwonen. Denk hierbij aan de verdeling van eigendommen bij een scheiding of de kosten van het levensonderhoud.

Het samenlevingscontract is getekend bij de notaris en kan dus ook door de notaris ontbonden worden. Hier kunnen ook nieuwe afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel (voor zo ver dat nog niet gedaan is). Bij het ontbinden van een samenlevingscontract is geen advocaat nodig.

Scheiden met notaris: huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wanneer u gaat scheiden uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is er altijd een advocaat nodig om de echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Een notaris kan hier ook van toegevoegde waarde zijn. Zo kan de notaris u bijstaan op het gebied van het correct afhandelen van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de eigendommen, woning- en bedrijfsbezittingen en erfenissen of schenkingen die tijdens het huwelijk zijn verkregen.

De voordelen van een notaris bij scheiding

U kunt er tijdens de scheiding voor kiezen om ieder een aparte advocaat in te schakelen of om mediation in te schakelen. We raden eigenlijk altijd aan om voor mediation te kiezen, omdat de scheidingsprocedure dan vaak een stuk prettiger en efficiënter verloopt. Een notaris kan u in dit proces echter ook bijstaan. Dat heeft verschillende voordelen:

  • Een notaris houdt altijd rekening met de belangen van alle partijen, de notaris is immers al gewend om onafhankelijk en onpartijdig te werken.
  • Een notaris is niet bang voor de emoties van mensen. Hoewel u daar misschien niet direct aan denkt, speelt emotie vaak een grote rol in het notarisvak. Vaak moet er dan opgetreden worden als bemiddelaar.
  • Een notaris heeft veel kennis van relatievermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht. Hierdoor weet u zeker dat alles juridisch goed geregeld wordt.
  • Wanneer er een eigen huis te verdelen is, is er in alle gevallen een notaris nodig om een akte van verdeling op te maken.
  • Door de gemaakte afspraken vast te laten leggen in notariële akten, zijn deze afspraken zonder tussenkomst van een rechter afdwingbaar. Ze hebben namelijk een executoriale titel. Dit kan veel zekerheid geven.

De meest vergeten zaken bij een scheiding

Tijdens een scheiding moet zo veel geregeld worden dat het bijna onoverkomelijk is dat er wat vergeten wordt. Dit blijkt vaak pas na de scheiding. Zo komt het vaak voor dat wanneer een ex-partner overlijdt, de andere ex-partner nog rechten heeft, omdat er wat vergeten is te regelen bij een scheiding. Of dat wanneer een ex-partner in het gezamenlijk huis blijft wonen en het een paar jaar later wil verkopen nog blijkt dat de andere ex-partner ook nog eigenaar is. Door een notaris bij uw scheiding te betrekken, weet u zeker dat alles geregeld is. Zelfs de meest vergeten zaken bij een scheiding, zoals:

  • Het wijzigen van de polis van uw levensverzekering. Na scheiding is het namelijk meestal niet meer de bedoeling dat de ex-partner de uitkering uit de levensverzekering krijgt.
  • Het maken van afspraken over de verevening van het pensioen. Ex-partners hebben recht op het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de vrouwen die gescheiden zijn, pensioen mislopen. Denk daarbij aan het verschil tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
  • Het uitvoeren van de afspraken die in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Dat de afspraken zijn vastgelegd, betekent namelijk nog niet dat ze ook uitgevoerd worden.
  • Het checken van het testament en de rechten van de ex-partner daarin.

Wilt u scheiden via een notaris?

Gaat u binnenkort scheiden en hebt u een notaris nodig of bent u benieuwd wat een notaris voor u kan betekenen? Neem contact met ons op! Dan bespreken we hoe we u kunnen helpen met het goed afhandelen van uw scheiding.