/** **/

Alles over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen of bent u getrouwd zonder verder iets te regelen? Dan trouwt u in gemeenschap van goederen. Voor wie na 1 januari 2018 trouwt, houdt dit echter iets anders in dan voor wie vóór deze datum in het huwelijksbootje is gestapt. Sinds 2018 geldt namelijk de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Lees hier wat er sindsdien is veranderd.

Trouwen in gemeenschap van goederen tot 1 januari 2018

Wanneer u gaat trouwen en niets vastlegt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekende tot 1 januari 2018 dat alle bezittingen en schulden die u tijdens én vóór uw huwelijk had gezamenlijk waren.

Stel dat u voordat u ging trouwen in het huis van uw partner bent gaan wonen, dan werd dit huis door het huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk bezit.

De enige uitzonderingen die er bij een huwelijk vóór 2018 golden, waren dat een erfenis en/of een schenking aan één van beide echtgenoten toegewezen kon worden en dat u eigen pensioenrechten opbouwde.

Wilde u zelf bepalen hoe u uw vermogen en schulden verdeelde na uw huwelijk? Dan moest u dit bij de notaris vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen veranderde deze zaak. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd of gaat u trouwen en regelt u verder niets? Dan trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor mensen die een geregistreerd partnerschap aangaan.

Dat houdt in dat privébezittingen of schulden die u en uw partner vóór uw huwelijk hadden, ook tijdens het huwelijk privé blijven.

Let op! Voordat u gaat trouwen, dient u vast te leggen welke bezittingen en schulden op dat moment van wie zijn. Wanneer u ooit zou scheiden, moet u namelijk kunnen aantonen welke bezittingen en schulden van welke echtgenoot zijn.

Indien u dit niet kunt aantonen, kunnen deze bezittingen en schulden alsnog als gezamenlijk worden aangemerkt. Houd daarom een goede administratie bij met welke bezittingen en schulden van u zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen, ontvangstbewijzen of – in het geval van een erfenis – de akte van verdeling.

De bezittingen of schulden die u al gezamenlijk had of die u tijdens uw huwelijk krijgt zijn wel van u samen. Ook al weet één van de echtgenoten niet van het bestaan van deze schulden af.

Let op! Indien u bij aankoop van een gezamenlijke woning vóór het huwelijk heeft vastgelegd dát- en hoeveel één van beiden meer heeft bijgedragen aan de koopsom, kan dit door het huwelijk zonder voorwaarden tot gevolg hebben dat het bedrag van de vordering wordt gehalveerd.

Een erfenis of schenking die u tijdens het huwelijk ontvangt, wordt daarentegen niet gezamenlijk. Deze blijft van degene die erft of een schenking ontvangt.

Let op! De Wet Beperkte gemeenschap van goederen geldt alleen voor stellen die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Woont u samen? Dan is het aan te raden om een samenlevingscontract op te stellen waarin u afspraken maakt over uw samenleving. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak hiervoor in te plannen.

Het alternatief? Huwelijkse voorwaarden

Wilt u zelf bepalen welk vermogen van wie is wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat? Dan dient u huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Met huwelijke voorwaarden kunt u er nog steeds voor kiezen om onder algehele gemeenschap van goederen te trouwen, zoals voor 2018 het geval was.

Het is echter ook mogelijk om juist meer zaken uit te sluiten. Handig wanneer één van u ondernemer is bijvoorbeeld. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.

Gaat u trouwen en wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een afspraak!

 

Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock