/** **/

Testament na scheiding: wat moet u aanpassen?

U gaat scheiden en nu? Wanneer u gaat scheiden van uw partner is het van belang om na te denken over en zaken te regelen voor het testament na de scheiding. Zo kan u bijvoorbeeld voorkomen dat uw toekomstige ex-partner uw bezittingen erft na de scheiding. Dit doet u door uw testament aan te passen. Heeft u samen kinderen? Dan is het ook van belang om de erfenis en de voogdij te regelen in het geval dat u komt te overlijden. We bespreken de belangrijkste zaken met u!

Ontsnappingsclause: uw ex-partner geen erfgenaam

Wanneer u gaat scheiden, wilt u waarschijnlijk dat uw toekomstige ex-partner geen erfgenaam meer is van u. Dit kan eenvoudig geregeld worden door een zogenaamde ‘Ontsnappingsclausule’ op te nemen in uw testament. Uw ex-partner is dan alleen nog erfgenaam wanneer bij overlijden:

  • het huwelijk niet is beëindigd door echtscheiding;
  • de samenwoning niet verbroken is.

Wanneer u voor de wet al bent gescheiden, maar dit nog niet is opgenomen in uw testament,  zorgt deze clausule er voor dat uw ex-partner geen erfgenaam is als u overlijdt.

Laat uw erfenis bekwaam afhandelen

Mocht u komen te overlijden na een scheiding, wilt u ook niet dat uw ex-partner uw erfenis moet afhandelen. Zijn uw kinderen nog minderjarig? Dan mogen uw kinderen dit juridisch gezien niet regelen. Dan is het dus verstandig in uw testament een persoon aan te wijzen die uw nalatenschap beheert. Zo’n persoon noemen we een executeur. Vaak is het ook handig om meteen een plaatsvervanger te benoemen voor het geval dat de eerste persoon bijvoorbeeld eerder komt te overlijden.

Leg vast wanneer de kinderen uw erfenis ontvangen

Zijn uw kinderen minderjarig wanneer u overlijdt? Dan wordt hun vermogen beheerd door de andere ouder (of een hierna te noemen bewindvoerder) tot hun 18e jaar. Wanneer uw kinderen echter 18 worden, kan de erfenis worden opgeëist. Wilt u dit voorkomen en de erfenis pas op een latere leeftijd beschikbaar stellen? Laat dit dan opnemen in uw testament na de scheiding.

Een manier om dit te doen is door het geërfde vermogen van uw kinderen onder bewind te stellen. Dan wordt (door u in een testament) een bewindvoerder benoemd die de erfenis beheert tot de kinderen de leeftijd hebben bereikt die u heeft vastgelegd. Veel mensen kiezen ervoor om de erfenis beschikbaar te stellen wanneer de kinderen 21, 22 of 23 jaar worden. De bewindvoerder is vaak dezelfde persoon als de voogd, maar dit kan uiteraard ook een andere persoon zijn.

De erfenis van uw kinderen beschermen

Door een uitsluitings- of privéclausule op te nemen in uw testament kunt u het erfdeel dat uw kind ontvangt wanneer u overlijdt, beschermen. Met deze clausule blijft de erfenis van uw kind altijd zijn of haar eigen privé vermogen. Zelfs wanneer uw kind dan trouwt onder huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding en vervolgens gaat scheiden, blijft de erfenis tot zijn of haar vermogen behoren.

Voogdij in geval van overlijden regelen

Hebben u en uw partner het gezamenlijk gezag over uw kinderen maar wilt u niet dat uw ex-partner de voogdij over uw kinderen krijgt wanneer u overlijdt na de scheiding? Dan kunt  u deze wens laten opnemen in uw testament. U heeft dan de keuze om een vertrouwd persoon als voogd aan te wijzen. Deze persoon wordt echter alleen voogd op het moment dat de andere ouder ook komt te overlijden.

Testament na scheiding aanpassen bij notaris

Heeft u een testament en gaat u scheiden? Of heeft u nog geen testament? Dan is het verstandig dit eens te bekijken of op te stellen met een notaris. Het is belangrijk dat uw testament na scheiding overeenkomt met uw wensen. Wij kunnen u helpen uw testament aan te passen zodat uw ex-partner geen enkele aanspraak meer kan maken op (een gedeelte) van uw erfenis. Voor vragen of meer informatie mag u altijd contact met ons opnemen.